.: kúrenie


 

Pri voľbe vykurovacieho systému treba postupovať individuálne, keďže každý objekt je jedinečný.

Spôsoby vykurovania:

  • Lokálne vykurovacie telesá: plynové (gamatky), na tuhé palivo (kachle), prípadne elektrické a tiež infračervené tepelné žiariče. Tieto telesá sú vhodné pre menšie domy alebo byty.
  • Ústredné vykurovanie, pri ktorom jeden zdroj tepla – (kotol), zabezpečuje teplom celý objekt. Ústredné vykurovanie je bežné v rodinných domoch a bytoch, prípadne tam kde chceme kombinovať vykurovanie s prípravou teplej úžitkovej vody.
    • teplovodné vykurovanie - vykurovacia sústava s teplotou kvapaliny 90/70°C a klasickými vykurovacími telesami (radiátory),
    • nízkoteplotné vykurovanie - vykurovacia sústava s teplotou kvapaliny 45/30 °C a nízkoteplotnými sálavými podlahovými plochami, alebo s teplotou kvapaliny 60/40 °C a stenovými sálavými plochami.


Spôsob šírenia tepla ovplyvňuje spotrebu energie i tepelnú pohodu v miestnosti. Podľa vyššie spomínaných požiadaviek si môžeme vybrať z troch typov vykurovacích systémov:

Konvekčné vykurovanie

 napríklad klasické radiátory: teplo sa odovzdáva prúdením pričom sa ohrieva vzduch, ktorý odovzdáva teplo okolitým konštrukciám.

+ menšie investičné náklady, bezhlučná prevádzka, pomerne jednoduchá montáž, rýchlejší nábeh systému,

- energetická náročnosť zdroja tepla, nízky podiel sálavých plôch a s tým súvisiaca nízka teplota stien a vyššia teplota v miestnosti potrebná na dosiahnutie tepelnej pohody.


Ďalším predstaviteľom je teplovzdušné kúrenie: do vykurovaného priestoru sa vháňa teplý vzduch. Tento spôsob sa používa najmä v budovách s veľkým podielom zasklených plôch. Systém je veľmi dobre regulovateľný, avšak menej vhodný do trvale vykurovaných priestorov s veľkou tepelnou zotrvačnosťou.  Používa tiež pri doplnkovom vykurovaní domácnosti napr. krbom (s teplovzdušnými prieduchmi pre distribúciu tepla po miestnostiach).

Sálavé vykurovanie

Sálavé vykurovanie odovzdáva teplo elektromagnetickým vlnením - prvotne ohrieva stavebné konštrukcie a následne od nich okolitý vzduch. V súčasnosti menej používaným takýmto zariadením je kachľová pec a najznámejším aj najviac používaným sálavým vykurovacím systémom je podlahové vykurovanie.
 
 

podlahové kúrenie01 podlahové kúrenie02
kotolňa01 kotolňa02

 

Designed and created by Qube s.r.o. 2008