.: slnečné kolektory


 

Pomocou solárnych systémov môžeme slnečnú energiu premeniť na tepelnú energiu. Solárne kolektory sú súčasťou uzavretého solárneho systému, ktorý tvoria potrubia s armatúrami (napr.obehové čerpadlo, rôzne ventily a pod.) a tepelný výmenník. Systém je riadený elektronicky v spolupráci s termo-čidlami.

Najčastejšie použitie solárnych systémov:

  • príprava teplej úžitkovej vody
  • prikurovanie budov
  • ohrev vody v bazénoch
  • priemyselné teplo

V chladnejších mesiacoch roka keď nie je dodávka slnečnej energie rovnomerná túto skutočnosť eliminujeme prídavným výmeníkom tepla.

Príprava teplej úžitkovej vody


Slnečnými kolektormi môžeme ročne v priemere ušetriť 50 až 70 % energie potrebnej na prípravu teplej úžitkovej vody. Výhodné využitie solárneho tepla nájdeme všade tam, kde je veľká spotreba teplej vody, napríklad: v zariadeniach cestovného ruchu, práčovniach, čistiarňach, na poľnohospodárskych farmách a podobne.
Z hľadiska nákladov na vybudovanie sa ako optimálne riešenie javí pre celoročnú prípravu teplej úžitkovej vody použiť ploché slnečné kolektory so selektívnou konverznou vrstvou. V prípade solárneho prikurovania budov alebo ohrevu bazénovej vody aj v zimnom období majú svoje opodstatnenie aj drahšie vákuové kolektory.
Výrobcovia slnečných kolektorov ponúkajú záujemcom na prípravu teplej úžitkovej vody kompletné zostavy. Podľa požadovaného množstva teplej úžitkovej vody sa dá z tabuliek určiť optimálna veľkosť solárneho zásobníka ako aj ostatné príslušenstvo. Napriek tomu je potrebné zveriť návrh a montáž solárneho zariadenia skúsenej montážnej firme, ktorá poskytne záruky na funkčnosť a prevádzkovú spoľahlivosť celého solárneho systému. Naviac pomôžu nájsť optimálne umiestnenie kolektorov tak, aby sa zabezpečil nielen ich maximálny výkon, ale aj aby vhodne doplnili architektúru celej stavby.
Pri návrhu systému na prípravu teplej úžitkovej vody sa vychádza z toho, že spotreba teplej úžitkovej vody je počas celého roka konštantná a plocha slnečných kolektorov sa približne dimenzuje na pokrytie plánovaných potrieb teplej úžitkovej vody v letnom polroku.
V zimnom období sa pomocou výmenníka spojeného so slnečnými kolektormi zabezpečuje predohrev teplej úžitkovej vody čím sa znižuje energetická spotreba doplnkového energetického zdroja.

Prikurovanie budov

V súčastnosti rastie počet záujemcov o solárne vykurovanie budov. Solárnym systémom síce nemôžeme pokryť 100% energetických nárokov na vykurovanie rodinného domu. Vhodne navrhnutým solárnym zariadením je možné využiť solárne prikurovanie objektu v jarných a jesenných mesiacoch roka, čím dokážeme pokryť približne 15 až 30 % ročných energetických potrieb dobre izolovaného a nízkoteplotným vykurovacím systémom ( podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie) vybaveného objektu.
Solárne prikurovanie má pozitívny vplyv na nízkoteplotný vykurovací systém podlahového alebo stenového kúrenia. Keďže teplota na spiatočke zo stenového alebo podlahového vykurovacieho systému sa pohybuje okolo 25°C až 30°C slnečné kolektory tak môžu v zimnom období pracovať pri nižších stredných teplotách a menších tepelných stratách a efektívnejšie využívať aj nízke intenzity slnečného žiarenia.

 

   
   
Designed and created by Qube s.r.o. 2008